ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

KALEM Farkıyla...

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

SORU 1: Cinsel İstismar Kavramı Ne Demektir? Hangi Şekillerde Görülebilir?
Cinsel istismar kavramı, ‘henüz cinsel gelișimini tamamlamamıș bir çocuğun ya da ergenin, bir erișkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karșılamak amacıyla güç kullanarak, tehdit ya da kandırma yolu ile kullanılması’ olarak tanımlanabilir. İstismar çocuk ya da ergen ile kan bağı olan ya da ona bakmakla yükümlü birisi tarafından yapılmıșsa bu durum ensest olarak adlandırılır. Cinsel istismar; temas içermeyen cinsel istismarlar, cinsel dokunma, interfemoral ilișki, cinsel penetrasyon ve cinsel sömürü șekillerinde görülebilir.
SORU 2: İstismarcıların Kişilik Özellikleri Nelerdir?
İstismarcılar için bazı kișilik özellikleri; içe kapanık kișilik, pedofilik kișilik ve psikopatik kișiliktir. İstismarcıların birçoğu çocukluklarında ya cinsel istismara uğramıșlardır ya da ev içerisinde șiddet olgusu vardır. Pedofili, cinsel arzu nesnesi çocuk olan kişiler için kullanılan bir psikolojik bozukluk tanımlamasıdır. Pedofili de temel sorun, kişinin kendi cinsel organlarını bir çocuğun cinsel organları ile eşit görmesine dayanan, gerçeklik algısına ilişkin bozulmadır. Tabi her istismarcı pedofili değildir. Bilindiği gibi, fiziksel, duygusal istismarda olduğu gibi, cinsel istismar konusunda da en fazla olay yakın çevrede yaşanmaktadır. İstismarcı eğer yakın aile çevresindeyse, çoğunlukla çocukla ilişkisini sevgi üzerinden kurar. Zamanla cinsel talepler ortaya çıkar ve beraberinde öfke, cezalandırma, şiddet davranışları görülür.
SORU 3: Cinsel İstismar Suçu Hakkında
Türk Ceza Kanunu, Kişilere Karşı Suçların düzenlendiği İkinci Kısmın “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölümünde kişilerin bedenleri üzerinde, rızaları dışında cinsel davranışlarda bulunulmasını suç saymış ve yaptırıma tabi kılmıştır. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Cinsel saldırı m. 102, Çocukların cinsel istismarı m.103, Reşit olmayanla cinsel ilişki m.104 ve Cinsel taciz m.105 olarak düzenlenmiştir.
SORU 4: Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları Nelerdir?
a) Çocuğun Basit Cinsel İstismarı: Bu suç, çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şeklidir. Çocuğun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart değildir.
b) Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı: Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun daha az ceza gerektiren en hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da mağdur çocuğun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Temasın olmaması halinde çocuğun cinsel tacizi suçu oluşur. Örneğin, mağdur çocuğa cinsel amaçla “bacaklarına dokunayım mı” demek cinsel taciz, herhangi bir şekilde dokunmak ise sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir.
SORU 5: Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?
a) Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun cezası: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sarkıntılık suretiyle, yani cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır
b) Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunun cezası: Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Avukat Ezgi ENGİN

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST