‘’Doğal sit alanlarında herhangi bir iptal yok!’’

KALEM Farkıyla...

‘’Doğal sit alanlarında herhangi bir iptal yok!’’

‘’Doğal sit alanlarında herhangi bir iptal yok!’’

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin 1. kısım sit alanları doğal koruma alanları, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilmesini değerlendirdi.
Gelibolu ilçesindeki doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmadığını belirten Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, “Bilindiği gibi doğal sit alanları 644 Sayılı KHK ile yeniden değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza devir edilmiştir. 644 sayılı KHK’nin geçici 6. maddesi “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir. Tabiat varlıkları ve doğal sitlerle ilgili yeni değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerlidir.” Şeklindedir. 644 sayılı KHK ile diğer görevlerin yanı sıra doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi görevi de Bakanlığımıza verilmiştir.Doğal sit alanlarının ve tabiat varlıklarının Bakanlığımıza devrini takiben bu alanların değerlendirmesine ve tespitine ilişkin bilimsel kriterlerin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Korumada başarı ancak bilimsel kriterler çerçevesinde belirlenen korunan alanların yine bilimsel kriterler çerçevesinde tespiti ve yönetilmesi ile mümkündür. Bu doğrultuda Çanakkale İlinde yapılan çalışmalar mesleğinde deneyimli akademik bir ekiple titizlik içerisinde yürütülmüştür” dedi.
YENİ KORUMA KATEGORİLERİ VE KORUMA İLKELERİ BELİRLENDİ
Yeni kategorilerin bilimsel ve katılımcı bir anlayışla yapıldığını, doğal sit alanlarının bu kapsamda yeniden tescillendiğini belirten Bolat, konuşmasının devamında ise; “Dünyadaki uygulamalar da bu yöndedir. Bu sorunları dikkate alarak Bakanlık olarak doğal sit alanlarının belirlenmesine ilişkin bilimsel kriterlerin belirlenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası mevzuat taranarak, korunan alanlar ile ilgili uygulamalar ve aksaklıklar irdelenerek, ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen korunan alanlar ile eşleştirmeler yapılmış ve bunların sonucunda korumanın genel ilkeleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar neticesinde “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” hazırlanarak ve doğal sit alanlarına ilişkin yeni koruma kategorileri ve koruma ilkeleri de belirlenmiştir. Görüşler doğrultusunda, Gelibolu ve yakın çevresi ile ilgili olarak mesleğinde deneyimli akademisyenlerce, tamamen bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda ilgili kurum ve kuruluşların yazılı görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiş olup 18.03.2019 tarih ve 64711 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmış 2019/30747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Derece ve 3. Derece Doğal Sit statüsünde olan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Sit Alanlarının koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesinin uygun Kesin Korunacak Hassas Alana ait tescil işlemleri ise devam etmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Makamınca tescil ve ilan edilecektir. Bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşen tescile yönelik söz konusu haberlerin aksine doğal sit alanlarında herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı aksine daha korumacı bir yaklaşımla eskiye göre % 7,58‘lik bir artış olduğu da görülmektedir. Bakanlığımız ilgili basında yer alan söz konusu haberler bilgiden uzak ve gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Düşünceleriniz...

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST