Küçükkuyu Belediyesi’ne ait 2.463 kg zeytinyağı satılacaktır

KALEM Farkıyla...

Küçükkuyu Belediyesi’ne ait 2.463 kg zeytinyağı satılacaktır

Küçükkuyu Belediyesi’ne ait 2.463 kg zeytinyağı satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre;

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ
1. Küçükkuyu Belediyesine ait olan zeytin yağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle açık artırma yapılmak suretiyle satılacaktır.
İhale 01/08/2021  tarihinde saat 14:00 da  Küçükkuyu Belediyesi Başkanlık Makamı Odası Sahil Mahallesi Ayhan Özerden Cd. No:2 adresinde yapılacaktır.
2. İhaleye iştirak etmek isteyenler :
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya banka teminat mektubu ile ihale doküman dosyası,
b) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
c) İstekliler ikametgah belgesi ve gerçek kişiler  nüfus cüzdanı örneği (TC kimlik nolu) ile telefon ve varsa faks numarası,
d) Tüzel kişilikler ise; yukarıdaki belgelere ek olarak, 2021 yılı oda kayıt belgesi, tüzel kişiliğin ortak, kurucu ve üyelerinin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesini veya  bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ,
f)  Ortak girişim olarak gireceklerin, bu iş için ortaklığın geçerliliğini belirten noter tasdikli ortaklık beyannameleri ve her bir ortağın, tüzel kişi olması halinde d maddesindeki belgeleri, gerçek işi olması halinde  c  maddesindeki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Düşünceleriniz...

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST