Kilitbahir halkı ayakta! ”Yasaya ve hukuka aykırı”

KALEM Farkıyla...

Kilitbahir halkı ayakta! ”Yasaya ve hukuka aykırı”

Kilitbahir halkı ayakta! ”Yasaya ve hukuka aykırı”

Kilitbahir için hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Kilitbahir Köy Yerleşim Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kilitbahir Mevkii Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Kilitbahir Köyü’nün adeta doğal, tarihi ve kentsel sit özellikleri yok edilecek. Onaylanan bu planlar köy halkının ikamet hakkını da tehdit ediyor. Kilitbahir sakinleri, alın teriyle aldıkları evlerinin yerine otopark ve yol yapılmasını istemiyor. Dün Kilitbahir İskelesi’nde toplanan Kilitbahir sakinleri konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, planlara karşı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kilitbahir köy yerleşim alanı küçük ölçekli planı ile koruma amaçlı imar planı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise köye balıkçı barınağı ve feribot iskelesi projesi için küçük ölçekli uygulama imar planı hazırladı. Hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edildi.  Uygulama İmar Planları ile Kilitbahir Köyü’nün adeta doğal, tarihi ve kentsel sit özellikleri yok edilecek. Kilitbahir halkının yaşam alanlarını da tehdit eden projeler kapsamında, köy sakinlerinin atalarından miras kalan veya emekleri sonucunda aldıkları evlerinin yerine yeşil alan, otopark ve yol yapılması planlanıyor. Bu duruma sessiz kalmayan Kilitbahir sakinleri, Cumartesi günü saat 12:00’da Kilitbahir İskelesi’nde toplanarak basın açıklamasında bulundular. Kilitbahir Halkı Dayanışma Platformu adına Oğuz Yaşamtürk’ün okuduğu basın açıklamasında Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı’nın usule, yasaya ve hukuka aykırı olduğu ve iptali gerektiği dile getirildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı; “ Plan Hükümleri ve açıklama raporu incelendiğinde planın gerekçesi, alanın özgün değeri, yapılaşma düzeni, mevcut yoğunluğu, parsellerin doluluk boşluk oranları, mevcut yapıların taks, kaks, doku analizi ve mimari özellikleri, doluluk boşluk oranları gibi plan kararlarını etkileyen hiçbir bilginin, analizin ne yazınsal ne de çizimsel olarak yer almadığı görülmektedir. İmar planını incelediğimizde plan ile yapılması düşünülenlerin halka sorulması amaçlandığı ifade edilmişse de halka sorulmaksızın, halkın önerileri ve istekleri göz önüne alınmaksızın böyle bir plan gerçekleşmiştir. Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı, halka duyurulmaksızın, halk toplantıları yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Taşınmazların korunması gerekli kültür varlıkları statüsünde olduğu sabit iken bu durum dikkate alınmamaktadır.”

“20 bin metreküpü aşkın dolgu uygulanacak”

“Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi projesi köy halkına sorulmaksızın, halkın katılımı toplantısı ve çevre etki değerlendirmesi raporu da alınmaksızın hazırlanmıştır. Konutların hemen dibine yapılması planlanan bu proje konutlarda yaşayan maliklere danışılmamıştır bile. Balıkçı Barınağı ve Feribot iskele planları usule, yasaya ve hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Projenin hayata geçmesi durumunda, doğal yapıyı ciddi anlamda bozacak 20 bin metreküpü aşan büyük bir dolgu işlemi uygulanacaktır. Bu işlem de kentsel sit mantığına aykırı bir şekilde gerçekleşecektir. Hemen dibine balıkçı barınağı yapılacak konutlarda ve çevrede yaşam kalitesi de ciddi anlamda düşecektir. Denize ulaşım, yapılacak dolgu ile engellenecektir. Balıkçı teknelerinin barınakta yer alması ile konutlarının önünde deniz kirliliği oluşacak, bu kirlilik aynı zamanda birtakım ağır kokuları da beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabahın çok erken saatleri de dahil olmak üzere neredeyse 24 saat boyunca büyük bir ses kirliliği oluşacaktır. Balıkçı barınağı ile birlikte aynı zamanda araç trafiği ve araç trafiğinin getireceği gürültüler de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda 1. derece sit alanı olan bölgenin dokusu bozulacaktır.  Balıkçı Barınağı, deniz dolgusu sebebiyle kıyı ekosistemini bozacak ve telafisi imkansız zararlar meydana getirecektir. Ayrıca, özellikle yaz aylarında, Çanakkale feribot iskelesi tarafında ana arterde oluşan ve tüm şehir trafiğini kilitleyen, şehir içi ulaşımı imkansız hale getiren yoğunluk katbekat artacaktır.”


“Telafisi olmayan zararlar oluşacak”

“Projelerin gerçekleşmesi durumunda Kilitbahir açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacaktır. Yüzlerce kişinin ikamet ettiği evler yıkılacak ve gerek dahi olmadığı halde otopark, yeşil alan (köyün her tarafı zaten hali hazırda yeşil alan) ve yol yapılacak, mülkiyet hakları ihlal edilecek, kentsel sit alanı olan bölgenin dokusu, peyzajı, tarihi özellikleri ciddi anlamda bozulacaktır. Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı, aynı zamanda ekolojik, tarihi doku ile uyumlu ve araçların Kilitbahir içine sokulmaması gibi belirlenen ilkelere rağmen yukarıda belirtmiş olduğumuz gerekçeler ile kendi içinde de ters düşmektedir. Projede hayata geçirileceği iddia edilen yayalaştırma, sakin köy uygulaması gibi uygulamalar köy halkının yaşam alanlarının, konutlarının yıkılarak yerine otopark, yeşil alan ve yol yapılması suretiyle sağlanamaz. Belirtmiş olduğumuz tüm bu gerekçeler ile telafisi imkansız zararların oluşmaması adına “Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı’ ve “Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi” projelerinin acilen iptali için hukuki süreçler tarafımızca başlatılmıştır. Ancak, kamuoyu desteğine de ihtiyacımız vardır. Bizler Kilitbahir halkı olarak tarihi değerlerimize, mülkiyet hakkımıza, yaşam hakkımıza ve köyümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çevreye, hukuka ve kişilik haklarına saygılı tüm kurum ve kuruluşları da yanımızda görmek istediğimizi beyan ederiz.”

 

Düşünceleriniz...

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST