Suç duyurusunda bulundular

KALEM Farkıyla...

Suç duyurusunda bulundular

CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla dağıtılan Cahit Zarifoğlu ‘Bir değirmendir bu dünya’ isimli kitabın okunacak zorunlu kitaplar arasında olmasına tepki gösterdi. Güneşhan, “Kitabın muhtelif bölümlerinde geçen ifadeler akla, mantığa ve vicdana sığmayacak kadar Cumhuriyet değerlerini, çağdaş uygarlık anlayışını aşağılayan çirkin ifadelerle doludur. Ayrıca Anayasaya da aykırı olan bu ifadelerin Kamu hizmeti veren bir eğitim kurumunda okutulması da faşist bir dayatmadır” dedi.
Çanakkale CHP yönetimi ve sivil toplum kuruluşları Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunması zorunlu olan 5 kitaptan biri olan Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir değirmendir bu dünya’ isimli kitabın nefret ve kine teşvik ettiğini belirtti. İl binasında yapılan açıklamaya CHP’liler ve STK temsilcileri katıldı. Güneşhan açıklamasında kitabın zorunlu okunacak listesinden çıkarılması gerektiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı, “AKP’nin Eğitim sistemini dini kurallar ve referanslara göre biçimlendirme süreci, eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında belirgin bir şekilde artmış, yeni müfredat adı altında içinde bilimin, ulusal değerlerin tasfiye edildiği, muhafazakar müfredat programlarıyla ve seçmeli derslerde dinsel içerikli derslerin artırılması yanı sıra AKP’nin kendi ideolojisine dayanak yaptığı gerici şeriatçı yazarların kitaplarını okullarda okutma zorunluğu getirmesi, Milli Eğitimin Merkezi ve Mahalli Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin bir çoğunu bazı dini vakıflarla yaptığı sözleşmelerle sosyal etkinlikleri ve eğitimi dini cemaatlere teslim ettiği görülmektedir”
DİNCİ, KİNCİ NESİL
Güneşhan açıklamalarının devamında, “Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık hızla artmakta TL’nin dolar kurunda yapılanmanipülasyonla ucuz iş gücü yaratma politikaları, işgüvencesizliği ve yoksullaşma günden güne artarken halkımız borç harç içinde vahşi kapitalizmin cenderesinde kıvranırken AKPiktidarı bütün bu derinden gelen çatlağı kapatmak ve manüple etmek için muhafazakar dinsel jargonları kullanarak her seferinde olduğu gibi yeni senaryolarla halkı avutmaya, ideolojik kabuk örmeye devam ediyor. Bu nedenle sürekli dini referanslarla sahneye çıkıyor ve bazen başörtüsünü bazen imam hatipleri bazen da din derslerini siyasi istismar ve sömürü aracı haline getiriyor. Bunun en son örneğini Cahit Zarifoğlu adlı kişinin ‘’ Bir Değirmendir Bu Dünya ‘’adlı kitabını okutulması zorunlu kitaplar arasına koyarak sahneye koymuştur. Kitabın yazarı Cumhuriyet felsefesine, laikliğe ve Atatürkçülüğe karşıtlığıyla bilinen ve AKP ideolojisine dayanak olan dinci ve kinci nesil yetiştirme anlayışına en bariz örneklerden biridir” dedi.
CUMHURİYET DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYAN
Güneşhan kitabın muhtelif bölümlerinde geçen ifadelerin akla, mantığa ve vicdana sığmayacak kadar Cumhuriyet değerlerini aşağılar nitelikte olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti, “Ayrıca Anayasaya da aykırı olan bu ifadelerin Kamu hizmeti veren bir eğitim kurumunda okutulması da faşist bir dayatmadır. Okullar devletin küçük bir yansımasıdır. Orada farklı mesleklerden siyasi anlayış ve inançlardan oluşan halkın her kesiminden çocukların din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin eşitlenmesi, kaynaşması, sosyalleşmesi, çağın gereklerine uygun bilimsel, teknik, sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle eğitilmesi beklenirken MEB’in kendi dışındaki siyasi fikirlere açıkça hakaret eden, aşağılayan ifadelerin yer aldığı böyle bir kitabı okutması en hafif tabirle bölücülüktür. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda Kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak amacıyla yazdığı 26.03.2018 tarih ve 6210192 sayılı yazısı ekinde okutulması zorunlu Cahit Zarifoğlu’na ait “Bir Değirmendir Bu Dünya” adlı kitaba kısaca göz atalım;
KİTABIN SAYFALARINDAN BAZI BÖLÜMLER
Sayfa: 51 Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur.
Sayfa: 58 Kıbrıs’ta defalarca kan gövdeyi götürürken, onların kılları kıpırdamamışken, biz, düşmana daha ilk kıpırdanışında şamarı indirdik! (Ama zaferin siyasi ganimetini, aç bir leş kargası gibi sömürmeye kalkan, bugün Kıbrıs’ı Yunan’a teslim etmeye razı batıl CHP iktidarı oldu).
Sayfa: 59 Onlar serbest seks eğitiminin, kadın-erkek eşitliği adı altında hayvani bir yaşayışın, alkol ve dansın, flörtün taraftarlığını yapıyorlar, biz ise, İslami edep ve hicap içerisinde, çalışan, ibadet eden, hakkı gözeten insanlar olarak, hem dünyalarını hem de ahiretlerini imar eden insanların dünyasını kurmak istiyoruz. Onlar toplumu daha ahlaksız, genç kızları daha iffetsiz, gençleri daha cani ruhlu ve maneviyatız yapıyorlar. Onlar tüm toplumu daha dinsiz yapmak yolundalar. Bu nedenle Müslümanlara diyoruz ki, hiçbir sapma ve tereddüt göstermeden, korkmadan, batılılara ve batılı uşakları ve temsilcileri olan CHP ve AP ve sair partilere sırt çevirerek mutlaka sandık başına git ve reyini cihat duygusu içinde, Allah’ın rızasını gözeterek kullan!

Sayfa: 70 CHP iktidara gelir gelmez, kendisine kalıtım yoluyla kurucu atalarından geçmiş İslam düşmanlığı gereği, davar boğazlar gibi mescit kapatmaya başlar.
Sayfa: 73 Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, CHP’li, DP’li ve AP’ li iktidarların, birbirinin tıpatıp aynısı niyetlerle Hacca gidişi zor şartlara bağlamalarının esas iki amacı vardır: İlki Hacca gidenlerin sayısını asgaride tutmak. İkincisi, Genç Müslümanların Hacca gidişini engellemek.
YASAL İŞLEM TALEP EDİYORUZ
Güneşhan açıklamalarının sonunda ise, “Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ayrımcı, ötekileştirici, hakaret içeren ve dogmatik kitapların okutulmasını ve kullanılmasını öneren kişi ve ya kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri bir an evvel başlatmalıdır. Çağdaş ve modern eğitimle bağdaşmayan ve yürürlükte olan kararlar kaldırılmalıdır. Ayrıca Sayın Valimizden, Anayasaya aykırı olan ve öğrencilerimize kin ve nefreti aşılayacak bu kitabı okullarda okutmak isteyen ve Çanakkale’ ye yakışmayan İl Milli Eğitim Müdürü hakkında yasal işlem başlatmasını ve kamuoyunun vicdani boyutunu da düşünerek görevden almasını talep ediyoruz” dedi.
Partililer ve STK temsilcileri daha sonra Adliye Sarayına giderek suç duyurusunda bulundular.

Düşünceleriniz...

Köşe Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST