Valilik, bakanlıklar ve altın madeni şirketine Kazdağları savunucuları tazminat davası açtı (videolu haber)

KALEM Farkıyla...

Valilik, bakanlıklar ve altın madeni şirketine Kazdağları savunucuları tazminat davası açtı (videolu haber)

Kazdağları’nı siyanürlü altın madenciliğine karşı savunan çevre aktivistleri tarafından Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Alamos Gold’un iştiraki Doğu Biga Madencilik, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale Valiliği aleyhine maddi ve manevi tazminat davası ve müdahalenin meni davası açıldı.

Çan ilçesi, Çaltıkara köyü, Garipçe Mevkii’nde gayrimenkulü bulunan ve arazisi Kirazlı Altın Madeni Proje alanına kuş uçumu 7 km. mesafede olan Oruç Karacık tarafından, arazisine olumsuz etkide bulunduğu ve diğer gerekçelerle Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Doğu Biga Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.-Çanakkale (Alamos Gold A.Ş.iştiraki), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale Valiliği aleyhine maddi ve manevi tazminat davası ve müdahalenin men’i davası açıldı. Davanın açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi’nden görevini yerine getirmeyen kamu idarecileri ve kamu görevlileri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve ihbarda bulunulması da talep edildi. Dün saat 15:00’da Çanakkale Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin gerçekleşmesi halinde altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle, atık barajı ve asit maden drenajı kaynaklı olarak, yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar havzasına Covid 19 virüsü, siyanür ve ağır metallerin karışacağı belirtildi. Avukat Burcu Özaydın tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Korona virüs salgınlarının ve virüs mutasyonlarının başlıca sebeplerinden birisinin madencilik faaliyetleri olduğu da bilimsel olarak ispat edilmiştir. Yine korona virüsün su kaynakları içinde 4 haftaya kadar canlı kalabildiğine ilişkin bilimsel deliller de göz önüne alındığında yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar havzasına siyanür ve ağır metallerin yanı sıra korona virüsün de karışacak olması bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tehdit etmektedir. Madencilik faaliyeti en iyi ihtimalle bölgenin tarım-hayvancılığının çökmesine , havanın, suyun, toprağın kanserojen –toksik maddelerle zehirlenmesine , bölge halkının bir kısmının ölümüne , bir kısmının hayatının geri kalanını kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarla boğuşacak şekilde perişan olmasına , ölmeyen ve hasta olmayanların ise bağını, bahçesini, geçim kaynaklarını kaybedecek olmasıyla sonuçlanacaktır. Yukarıda belirtilen nedenlerle bölge halkının hem Alamos Gold şirketinden ve hem de görevini yerine getirmeyen bakanlıklardan ve Çanakkale Valiliğinden tazminat hakkı doğmaktadır. Ayrıca davamızı açtığımız asliye hukuk mahkemesinden, sorumlu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını da talep ediyoruz. Kamu yararına ve Anayasa başta olmak üzere amir mevzuata aykırı olarak davalı şirketin doğayı ve insan sağlığını yok edici faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesine neden olan arama işletme ruhsatını veren , üstelik görevini ihmal ve / veya görevini kötüye kullanmak suretiyle ruhsat süresi ve orman izni biten işgalci Kanada Alamos Gold- Doğu Biga madencilik şti.ni kamu arazisinden çıkarmayan Çanakkale Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğu Biga Madencilik Şti”nin bu faaliyetleri sonucunda müvekkil davacının gördüğü manevi zarar , elem-üzüntü -keder -sıkıntı nedeniyle 20.000,00 TL manevi tazminatın davalı şirketin yanısıra yasal görevini yerine getirmeyen bakanlıklar ve Çanakkale Valiliği de dahil olmak üzere tüm davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir. Halkın bekçiliği görevini üstlenerek gönüllü kamu hizmeti yapan, dosya kapsamında görüleceği üzere işgalci Alamos Gold -Doğu Biga madencilik şirketine karşı anayasal hakkını kullanarak sivil -demokratik aktivizm yaparken gözaltına alınan müvekkil davacının gördüğü manevi zarar , elem-üzüntü -keder -sıkıntı nedeniyle 20.000,00 TL manevi tazminatın şirketin yanısıra yasal görevini yerine getirmeyen devlet kurumları da dahil olmak üzere yasal faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir. Dava sonuçlanıncaya dek davalı şirketin Çanakkale ili, Merkez ilçesi , Kirazlı mevkii , 102 ada , 128 parselde bulunan 3.700.700 m2 yüzölçümündeki orman niteliğindeki Devlet arazisinden çıkarılması ve vak’i müdahalesinin men’i yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesi talebidir. Uğranılacak zarardan dolayı 73.000 TL ( 53.000 TL maddi tazminat, 20.000,00 manevi tazminat) tazminat talep edilmiştir.”

Galeri

Düşünceleriniz...

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST