Annelere Kreş Desteğinde Gelir Vergisi Teşviki

KALEM Farkıyla...

Annelere Kreş Desteğinde Gelir Vergisi Teşviki

Annelere Kreş Desteğinde Gelir Vergisi Teşviki

Son yıllarda kadın çalışanların istihdam edilmesi ve istihdamın içinde kalması için uygulanan teşvikler den biri de çalışan kadınların çocuğunu kreşe ve gündüz bakımevine göndermesi halinde kreş gündüz bakım evi için ödenen ücretine ilişkin Gelir Vergisi istisnasıdır.

Yasal Mevzuat
27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 4 maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesinin 1 fıkrasına eklenen 16 numaralı bendine göre: “İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bakanlar Kurulu Yetkisini Kullandı
Kanunun Bakanlar kuruluna vermiş olduğu yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu 2018/11674 sayılı almış olduğu karar ile kreş ve gündüz bakım evi yardımının VERGİ İSTİSNA oranını %15’ten %50 ye çıkardı. B.K.K 05 Mayıs 2018 tarihinde RESMİ GAZETE ile yayınlandı.

Sadece Çalışan Kadınlar Faydalanacak
Çocuğunu kreşe gönderen çalışan KADIN’lar faydalanabilecek. Kadın çalışmıyor, eşi çalışıyor ve çocuğunu kreşe gönderiyorsa istisnadan faydalanma şansı yok. Eşlerin boşanmış olması halinde velayet erkekte ise haktan faydalanmak mümkün olabilir. Tebliğ açıklık getirecektir.

Kanunda Belirlenen Temel Şartlar
1-Kreş ve gündüz bakım evi özel sektör olacak,
2-Yapılacak olan ödeme işçiye verilmeyecek. İşveren tarafından direkt kreş ve gündüz bakımevi hesabına yapılacak,
3-Her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’ni aşmamak üzere bu istisnadan yararlanabiliyor,
4- Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.
5-Çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğe ait kreş ve gündüz bakımevine gönderenler uygulamadan faydalanamayacak.

Örnekle Açıklayalım
Yukarıda çerçevesini çizdiğimiz teşvikle daha önce gelir vergisi kesintisine tabi olan kreş parasının anılan şartları taşıması durumunda Asgari ücretin yarısına kadar olan kısmı (2018 yılı 1.014,75 TL) stopaja tabi olmaktan çıkarılmıştır.
Örneğin Bir iş yerinde 3000 TL brüt ücret alan kadın çalışan, çocuğunu özel sektöre ait kreşe 1000 TL ücret ile göndermektedir. İşveren bu çalışanına kreş desteği sağlamaya karar vermiştir.
Örnek olayımızda yer alan çalışan adına işverenin özel sektöre ait kreşe 1000 TL ödemesi durumunda bu tutarın tamamı istisna tutarının altında olacağından Gelir Vergisinden istisna edilecektir.

Düşünceleriniz...

Bahtiyar Yavuz

Bahtiyar Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST