Arabuluculukta yapılan ödemelerde vergi çıkar mı?

KALEM Farkıyla...

Arabuluculukta yapılan ödemelerde vergi çıkar mı?

Arabuluculukta yapılan ödemelerde vergi çıkar mı?

Gelir VergisiKanununa göre “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Ancak bazı tazminat ve yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.
Söz gelimi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği, 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı; ilgili Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatları istisna kapsamında ödemelerdir. Ancak; 193 sayılı Kanunda herhangi bir istisna hükmü bulunmayan ihbar tazminatı, ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan ücret hükümlerine göre vergiye tabi tutulması gerekmektedir.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlar.Aralarında iletişim kurulmasınarağmen, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen arabulucu, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir kişidir.
Arabuluculuk anlaşmasına istinadenişçiye ödenecekKıdem tazminatı tutarının, hizmet erbabının çalıştığı süre dikkate alınarak en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilebilecektir. Fakat; ihbar tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti, prim alacağı, ulusal ve genel bayram tatili alacağı ve hafta tatili ücretleri; 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan bu sayılanların arabuluculuk tutanağında yer alması bir istisna getirmeyip gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST