Bazı çalışanlar için SGK’da özel teşvik var

KALEM Farkıyla...

Bazı çalışanlar için SGK’da özel teşvik var

Bazı çalışanlar için SGK’da özel teşvik var

Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı. İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olup 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olan kişileri çalıştıran işverenlere; Sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar destek verilecektir.
26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olan sigortalı için teşvikten yararlanılmasında; Sigortalının işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olması şarttır. Bir diğer ifadeyle sigortalının işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, muhtaç asker çocuğu yardımları, öksüz, ve yetim yardımları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması gerekmektedir.
Özel sektör işverenlerinin yararlanabileceği teşvikten; İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır. Ayrıca, Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
Ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında; sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST