Çevrenin kirletilmesi suçu – 2

KALEM Farkıyla...

Çevrenin kirletilmesi suçu – 2

Çevrenin kirletilmesi suçu – 2

SORU 1: GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU NEDİR?
Bu suç TCK m.183’ de düzenlenmiş olup buna göre “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”
Bu suçun oluşabilmesi için gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir. Bunun tespiti içinde gürültü kirliliğinin, insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup olmadığı yönünde bilirkişi raporu alınarak suçun unsurlarının oluşup oluşmadığına bakılması gerekir.
Bu suçun TCK’nın 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundanfarkı ise; gürültünün belli olmayan bir kimseye yapılması yani mağdurun herkes olabilmesidir. Oysa Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, belli bir kişiye yönelik işlenen suçtur.
Gürültüye neden olma suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur.
SORU 2: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU NEDİR?
Bu suç TCK m.184’ de düzenlenmiş olup buna göre“(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. (5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.”
Bu suç ile korunan hukuki değer ise çevredir ve takibi şikâyete bağlı suçlar arasında değildir. Bu nedenle, savcılık tarafından resen soruşturma yapılarak kamu davası açılır.Ayrıca, İmar kirliliğine neden olma suçu açısından özel bir etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiştir. Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, fail hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
Bu suçtan dolayı aleyhine dava açılan kişiler hakkında imar kirliliği suçundan dolayı açılan ceza davalarında, suçun oluşmadığı veya sanık tarafından işlenmediğine karar verilirse bu tespit idari para cezasını da etkileyecektir.

SORU 1: GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU NEDİR?
Bu suç TCK m.183’ de düzenlenmiş olup buna göre “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”
Bu suçun oluşabilmesi için gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir. Bunun tespiti içinde gürültü kirliliğinin, insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup olmadığı yönünde bilirkişi raporu alınarak suçun unsurlarının oluşup oluşmadığına bakılması gerekir.
Bu suçun TCK’nın 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundanfarkı ise; gürültünün belli olmayan bir kimseye yapılması yani mağdurun herkes olabilmesidir. Oysa Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, belli bir kişiye yönelik işlenen suçtur.
Gürültüye neden olma suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur.
SORU 2: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU NEDİR?
Bu suç TCK m.184’ de düzenlenmiş olup buna göre“(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. (5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.”
Bu suç ile korunan hukuki değer ise çevredir ve takibi şikâyete bağlı suçlar arasında değildir. Bu nedenle, savcılık tarafından resen soruşturma yapılarak kamu davası açılır.Ayrıca, İmar kirliliğine neden olma suçu açısından özel bir etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiştir. Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, fail hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
Bu suçtan dolayı aleyhine dava açılan kişiler hakkında imar kirliliği suçundan dolayı açılan ceza davalarında, suçun oluşmadığı veya sanık tarafından işlenmediğine karar verilirse bu tespit idari para cezasını da etkileyecektir.

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST