Çocukların cinsel istismarı

KALEM Farkıyla...

Çocukların cinsel istismarı

Çocukların cinsel istismarı

SORU 1: Cinsel İstismar Kavramı Ne Demektir? Hangi Şekillerde Görülebilir?
Cinsel istismar kavramı, ‘henüz cinsel gelișimini tamamlamamıș bir çocuğun ya da ergenin, bir erișkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karșılamak amacıyla güç kullanarak, tehdit ya da kandırma yolu ile kullanılması’ olarak tanımlanabilir. İstismar çocuk ya da ergen ile kan bağı olan ya da ona bakmakla yükümlü birisi tarafından yapılmıșsa bu durum ensest olarak adlandırılır. Cinsel istismar; temas içermeyen cinsel istismarlar, cinsel dokunma, interfemoral ilișki, cinsel penetrasyon ve cinsel sömürü șekillerinde görülebilir.

SORU 2: Çocukluk Çağı Cinsel İstismarının Artış Nedenleri Nelerdir?
Çocukluk çağı cinsel istismarı ne yazık ki yeni bir olay değildir. Babil dilindeki Hammurabi yazıtlarında dahi babasından hamile kalan bir kız çocuğundan bahsedilmektedir. İstismar olayıhiç şüphesiz yüzyıllardır vardır, ancak bir çocuk sağlığı sorunu olarak ele alınışıyenidir.Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’lerin ortasında aniden artan vaka bildirimleri ile birlikte, çocuk cinsel istismarı sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Doğu ülkelerinde ise ne yazık ki son yıllarda daha sık rastlanmaktadır.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11-17 yaş grubunda olduğunu görülmektedir. Bir başka deyişle olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan çocuklarda kız/erkek oranının 3 olduğu görülmektedir. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların %96’sı erkek,%5-15 suçlu ise kadınlar, %80’i de çocuğun tanıdığı birisi olarak karşımızaçıkmaktadır.(http://tr.wikipedia.org-09.12.2015)

Kadın hareketinin gelișimi, çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalan kadınların açıklamaları ve toplumsal düzeyde cinsellikle ilgili açıklığın artması, halkın bu konuda bilinçlenmesi ve adalet arayışı gibi hususlar ile istismar eylemlerinin kamu önünde açığa çıkmasında artışa neden olmuştur.

SORU 3: İstismarcıların Kişilik Özellikleri Nelerdir?
İstismarcılar için bazı kișilik özellikleri; içe kapanık kișilik, pedofilik kișilik ve psikopatik kișiliktir. İstismarcıların birçoğu çocukluklarında ya cinsel istismara uğramıșlardır ya da ev içerisinde șiddet olgusu vardır.Pedofili, cinsel arzu nesnesi çocuk olan kişiler için kullanılan bir psikolojik bozukluk tanımlamasıdır. Pedofilide temel sorun, kişinin kendi cinsel organlarını bir çocuğun cinsel organları ile eşit görmesine dayanan, gerçeklik algısına ilişkin bozulmadır. Tabi her istismarcı pedofili değildir.Bilindiği gibi, fiziksel, duygusal istismarda olduğu gibi, cinsel istismar konusunda da en fazla olay yakın çevrede yaşanmaktadır. İstismarcı eğer yakın aile çevresindeyse, çoğunlukla çocukla ilişkisini sevgi üzerinden kurar. Zamanla cinsel talepler ortaya çıkar ve beraberinde öfke, cezalandırma, şiddet davranışları görülür.

SORU 4: Cinsel İstismar Suçu Hakkında
Türk Ceza Kanunu, Kişilere Karşı Suçların düzenlendiği İkinci Kısmın “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölümünde kişilerin bedenleri üzerinde, rızaları dışında cinsel davranışlarda bulunulmasını suç saymış ve yaptırıma tabi kılmıştır. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Cinsel saldırı m. 102, Çocukların cinsel istismarı m.103, Reşit olmayanla cinsel ilişki m.104 ve Cinsel taciz m.105 olarak düzenlenmiştir.

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Köşe Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST