Devre mülk mağduriyeti

KALEM Farkıyla...

Devre mülk mağduriyeti

Devre mülk mağduriyeti

Uzun zamandır uygulanan ve halen daha işe yarayan, dolandırıcılık yöntemi olarak da kullanılabilen, tüketicilerin ücretsiz tatil, hediye, yemek, ödül kazandınız, ’anketimize katılmak ister misiniz’’ vb. şekilde aranarak tatil köylerine, tekne turlarına davet edildiği, akabinde organize olmuş kişilerinemrivakileri ve hatalı yönlendirmeleri ile satış sözleşmesi kurmaya mecbur bırakılması sonucu kişi bir an da ne yaptığını bilmeden kendini sözleşme imzalamış halde bulmakta ve bunun sonucunda mağdur olmaktadır.
SORU 1: Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?
Devremülk hakları, Kat Mülkiyeti Kanunu 57. Maddeye göre düzenlenmişve; “mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı” şeklinde tanımlanmıştır.
Satıcılar, devremülk satabilmek için genellikle ücretsiz gezi, konaklama, yemek gibi reklam araçları kullanır. Bu şekilde yer tanıtılmış olur. Bunun için kişi ile iletişime geçildiği zaman bu ücretsiz vaatlerin amacının devremülk satışı reklamı olduğu kişiye bildirilmelidir. Aksi halde devremülk sözleşmesi bütün şartları taşısa bile geçersiz kabul edilir. Devremülk satış sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi için sözleşme tarihinin ve imzanın alıcı tarafın el yazısı ile sözleşmeye eklenmesi şartı aranır. Devremülk sözleşmesinde paylı maliklere tanınan devremülk hakkı tapuda ilgili sayfanın beyanlar bölümüne kaydedilir. Devremülk sözleşmesi söz konusu tapu kaydında yer almamışsa sözleşme geçersiz olur.
SORU 2:Devre Mülk Sözleşmesinin ŞartlarıNedir?
• Devre mülk sözleşmesi resmi şekilde noterde veya tapu memurluklarında yapılmalıdır.
• Aynı zamanda tapuya sözleşmenin bir örneğinin de sunulması gerekir.
• Sözleşmede belirtilen kullanım süresi en az 15 gün olmalıdır ve bu husus devre mülk sözleşmesini devre tatil sözleşmesinden ayıran en temel hususlardan bir tanesidir.
• Devre mülk sözleşmesinde, satıcının veya sağlayıcının sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye bir ön bilgilendirme formu vermesi gerekir.
• Aynı zamanda imzalanan sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi gerekir.
Kısaca devre mülk, bağımsız bir yapının mülkiyetinin birden çok kişiye ait olması ve kullanım haklarının 15 günden az olmayacak şekilde belirli günler olarak düzenlenmesi durumudur.
SORU 3: Devre Mülk Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?
Kanunlara göre belirlenen devremülk sözleşmesi cayma hakları; 6502 sayılı yasa 50/ 6. maddede belirlenmiştir. Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri yönetmeliği 7. maddeye göre düzenlenmiştir. Devremülk satın alımlarında tüketici 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya herhangi bir ceza olmaksızın, tüketici devremülk satın alma işleminden cayabilir.
Cayma süresi olan on dört gün dolmadan, ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinden vazgeçebilirler. Tüketiciler noter aracılığı ile 14 günlük cayma süresinde, cayma hakkı bildirimini satıcıya iletebilirler. Tüketicinin cayma hakkını kullanması ve noter aracılığıyla iletmesi durumunda, sona eren devremülk cayma işleminde; tüketiciye ödediği tutar iade edilir. Tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge iptal edilir. Tüm belgeler, ödeme iadesi 14 gün içerisinde tüketiciye geri verilir.
SORU 4: İptal Edilen Devremülk Sözleşmesinin Senetleri ve Yapılan Ödemeler Nasıl Geri Alınır?
Eğer sözleşme yapılan şirkete senet verilmiş ise ve cayma hakkından sonra iade edilmemişse, bunun için zaman geçmeden iadesi için dava açılması gerekmektedir. Aksi halde senetler ciro edilip başkalarına devredilebilir ve aleyhinize haciz işlemi başlatılabilir.Dava açıldıktan sonra senetler için devir ve icra konusunda da tedbir koydurmakmümkündür.
Av. Ezgi ENGİN

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST