Fazla mesai ücreti yerine izin kullanma

KALEM Farkıyla...

Fazla mesai ücreti yerine izin kullanma

Fazla mesai ücreti yerine izin kullanma

SORU 1:Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Nedir? Fazla Çalışmada Sınır Nedir?
4857 sayılı İş Kanun’unda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalara fazla çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalara ise fazla sürelerle çalışma denir.Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
SORU 2:Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Yargıtay’ın 9.Hukuk Dairesinin -E:2005/17358-K:2006/00392 ve 18.01.2006 tarihli kararında bu husus belirtilmiştir. Buna göre fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.Fazla mesai ücretleri, çalışılan süre itibarıyla son ücretten değil, çalışılan döneme göre o dönemdeki hak edilen ücret esas alınarak hesaplanır.
SORU 3:Fazla Çalışma Yaptırılacak Olan İşçinin Onayı Aranır Mı?
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin onayının alınması gerekmekte olup bu onayın ayrıca yazılı olması şartı da aranmaktadır. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Yani işçiden 1 kere alınan onayın geçerlilik süresi sadece 1 yıl için söz konusudur.Yargıtay’ın 9.Hukuk Dairesi’nin, K:2006/13006,E:2006/10028 ve08.05.2006 tarihli kararında da iş sözleşmesinde yer alan, fazla mesai yapmaya işçinin rıza gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu, fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması gerektiği belirtilmiştir.
SORU 4:Fazla Çalışmanın Belgelenmesi Gerekir Mi?
İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu 32 ve 34. maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanunu 37. maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.
Yazının devamı yarın…

AVUKAT EZGİ ENGİN
https://ezgiengin.av.tr/

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST