İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA SİGORTA DESTEĞİ

KALEM Farkıyla...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA SİGORTA DESTEĞİ

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA SİGORTA DESTEĞİ

Bilindiği üzere İşsizlik Sigortası Hizmetleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren çalışanlardan işsizlik sigortası prim kesintileri başlamış ve sigortalı işsizlere ilk ödeme 2002 Mart ayında yapılmıştır. İşsizlik ödeneği alanların bu dönemlerde genel sağlık sigortası primleri de yatırılmakta hem sigortalı işsizlerin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Bunların yanında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 7’nci maddesiyle işsizlik ödeneği alırken özel sektör işyerlerinde işe girenlere uzun vadeli sigorta primi desteği sağlanmıştır.
Sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için İşsizlik ödeneğini yeni hak eden sigortalı işsizin, fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde herhangi bir özel sektör işyerinde ve işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmesi gereklidir. Ayrıca işe girilen tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışılması da zorunludur. Öte yandan işsizlik ödeneğine esas fesih tarihinden sonraki 90 günlük süreden sonraki işe girişler ile kanunun yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kesintisiz çalışma şartı sadece aynı işyerini kapsamamakta olup ara verilmeden giriş yapılan özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu kapsamdadır. 12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma şartında sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen prim ve hizmet belgelerinde 360 gün süreyle işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Fakat ay içerisinde “01-İstirahat” nedeniyle eksik gün bildirilmesi ve işten çıkış- işe giriş nedeniyle ay içerisinde 30 günden az prim bildirilmesi 12 ay tespitinde kesinti sayılmayacaktır. Örneğin; Şubat ayında işten çıkış-işe giriş nedeniyle 28 gün prim bildirilmiş olması sebebiyle son 12 ayda 358 gün prim olması veya herhangi bir ayda 20 gün raporlu olunması sebebiyle son 12 aylık dönemde toplamda 340 gün prim olması durumunda “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartı sağlanmış olacaktır.
Önceleri işsizlik ödeneği alırken sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödenmekte iken pandemi döneminde uygulamaya konulan bahse konu kanun ile prim jesti yapılarak ödenen primlerin emeklilik hesabında dikkate alınması sağlanmıştır. Sigortalı işsizlerin belirtilen hususlar doğrultusunda SGK’ ya talepte bulunmaları önem arz etmektedir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST