İşverenden izinsiz düğün izni kullanılmaz

KALEM Farkıyla...

İşverenden izinsiz düğün izni kullanılmaz

İşverenden izinsiz düğün izni kullanılmaz

Covid 19 kaynaklı vakaların artmasıyla birlikte ek bazı tedbirler getirildi. Maskesiz dolaşmanın ülke genelinde yasaklandığı şu dönemde düğünlere de izin verilmiyor. Dünya evine girme hazırlığındaki çiftleri ilgilendiren bir karar da geçtiğimiz dönemlerde Yargıtay tarafından verilmişti. İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapmanın telafisi zor sonuçları olacağını vurgulayan YARGITAY 9.Hukuk Dairesinin 2018 / 23360 sayılı kararı ışığında düğün izni konusunu ele almaya çalışacağız.
4857 sayılı İş Kanunu“işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu hükme bağlanmıştır.Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer.
Hemen belirtmek gerekir ki her devamsızlık işverene haklı fesih imkanı vermez. Söz gelimi işçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi nedenlerle işe devamsızlık yapan işçinin sözleşmesi derhal feshedilemez. Bu noktada, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların da devamsızlık için haklı gerekçe olarak kabul edileceğini söylemeliyiz.
İşçinin devamsızlığı, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça, işveren iş sözleşmesini haklı fesihle sonlandıramaz.Öte yandan devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılması işverene haklı fesih imkanıtanımaz. Ayrıca devamsızlıktan kastın işçinin işine devam etmemesi hali olduğu unutulmamalıdır. Yani,işyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçinin devamsızlık yaptığı söylenemez.
Yazımızın başında bahsettiğimiz yargı kararına konu uyuşmazlıkta; işçininevleneceğini bildirmesine rağmen evlilik izni için talepte bulunmamış olması nedeniyle düğün sonrası işe gelmediği günlerin devamsızlık olarak kabul edilmesine ve işverenin haklı feshine karar verilmiştir. Buradan hareketle düğün sonrası izin kullanacak işçi okurlarıma izin taleplerini yazılı olarak işverenlerine vermelerini salık veriyorum.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST