Limited şirketler hakkında en sık sorulan sorular-2

KALEM Farkıyla...

Limited şirketler hakkında en sık sorulan sorular-2

Limited şirketler hakkında en sık sorulan sorular-2

SORU 9: Şirket Müdürünün Ortak Olma Zorunluluğu Var Mıdır? Şirket Müdürünün Yetkileri Sınırlandırılabilir Mi?
Şirket müdürü, ortak olmak zorunda değildir, ortak olmayan kişilerde müdür seçilebilir ancak en az bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Sözleşmede müdürün aldıkları kararları ve münferit sorunları genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir denilerek müdürlerin görevlerinin sınırlandırılabilmesi imkânı verilmiştir. Bu uygulama ile şirketin bazı konularda müdürlere genel kurul onayı almaları zorunluluğu getirebileceği görülmektedir.
SORU 10: Genel Kurulun Kanunla Devredilemez Yetkileri Nelerdir?
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları, Topluluk denetçisi ile denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları, Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması, Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları, kar payı hakkında karar verilmesi, kazanç payının belirlenmesi, Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması, Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması, Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi, Şirketin feshi.
SORU 11: Limited Şirket Hangi Hallerde Sona Erer? Sona Ermenin Tescil ve İlan Edilmesi Gerekir Mi?
Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle, Genel Kurul kararıyla, İflasın açılmasıyla, Kanunda öngörülen diğer sona erme hallerinde. Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması halinde en az 2 müdür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.
SORU 12: Bir Ortak Şirketten Nasıl Çıkarılabilir? Ortaklıktan Çıkarılan Ortak Bu Karara Nasıl İtiraz Edilebilir?
Şirket sözleşmesinde çıkarılma ile ilgili sebeplerin belirlenmesi ve bu sebeplerin gerçekleşmesi halinde, Haklı sebeplerin oluşması durumunda mahkeme kararıyla ortak şirketten çıkarılabilir. Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir.
SORU 13: Sona Eren Limited Şirketler Tasfiye Haline Girmeli Midir?
Sona eren şirket tasfiye haline girer; kanundaki istisnalar saklıdır. Tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanılır. Bu halde şirketin organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır.

SORU 14: Ticari Davalarda Arabulucuya Başvuru Şartı Var Mıdır?
TTK’nın 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandırır.
AVUKAT EZGİ ENGİN
https://ezgiengin.av.tr/

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST