On sekiz yaşından küçükler kamu işçisi olabilir mi?

KALEM Farkıyla...

On sekiz yaşından küçükler kamu işçisi olabilir mi?

On sekiz yaşından küçükler kamu işçisi olabilir mi?

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının, iş kanunları hükümlerine göre çalıştıracakları sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin İŞKUR aracılığıyla yürütülen istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre Kamu işçisi olmanın şartlarından biri de 18 yaşını tamamlamış olmaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da yine “Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler” denilmektedir. Öte yandan devlet memurluğuna atanmada istisna olarak bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olan ve Türk Medeni Kanunu uyarınca kaza-i rüşt kararı aldıranların devlet memurluklarına atanmalarına cevaz verilmiştir. Peki devlet memuru olacaklar için uygulanan bu istisna, kamu işçisi olmak isteyenler söz konusu olduğunda geçerli midir?
4857 sayılı İş Kanunu uyarınca “On beş” yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Kanun gereği çıkarılmış olan Yönetmelik ile çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler, genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler, on altı (16) yaşını doldurmuş fakat on sekiz (18) yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler tek tek sayılmak suretiyle sınırlı sayıdadırlar.
Mevcut mevzuata göre, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bir mevzuat düzenlemesi olmaksızın kaza-i rüşt kararı alınan on sekiz (18) yaşından küçüklerin kamu işçi alımlarına başvuruda bulunması ve kamu işçisi olması mümkün değildir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde işçi olarak aranacak şartlarda açıkça “18 yaşını tamamlamış olmak” şartının ifade edilmekte olduğundan başka bir mevzuat düzenlemesi yapılmaksızın el an kaza-i rüşt kararı alınan on sekiz (18) yaşından küçüklerin kamu işçi alımlarına başvuruda bulunması ve kamu işçisi olması mümkün değildir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST