Pandemi Borçlarına Terkin Müjdesi

KALEM Farkıyla...

Pandemi Borçlarına Terkin Müjdesi

Pandemi Borçlarına Terkin Müjdesi

Kovid 19 salgınından kaynaklı pandemi döneminde birçok işyeri faaliyetlerine kısmen veya tamamen ara verdi. Bu dönemde çalışma hayatının pandemi dönemini en az hasarla atlatması için İşsizlik sigortası fonu uygulamaları İŞKUR tarafından devreye sokuldu. Bu sayede pek çok çalışan ve işveren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasından yararlandı. Yine aynı dönemde uygulanan Nakdi Ücret Desteği (NÜD) ile de işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan işçilerin desteklenmesi sağlandı. Elbette kısa süre içerisinde hayata geçirilen KÇÖ ve NÜD uygulamalarına ilişkin gerek işverenden gerekse işçiden kaynaklı kimi hatalı işlemlerde yapıldı. İŞKUR tarafından hatalı işlemlerden kaynaklı fazla ve yersiz ödemelerin tespit edilmesi sonrasında bu tutarların tahsiline ilişkin önemli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi.

İlk olarak TBMM’de kabul edilen 7420 sayılı Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesine; “……..Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir…….” hükmü getirildi. Ardından İŞKUR tarafından terkin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair usul ve esaslara ilişkin 2022/3 sayılı genelge yayınlandı. Buiekilde Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamaları ile istihdama dönüş teşviği ve ilave istihdama ilişkin prim desteği uygulamalarına ilişkin hatalı işlemlerden kaynaklanmış ve 09/11/2022 tarihinde henüz tahsil edilmemiş olan fazla ve yersiz ödemelerin- icraya intikal etmiş olanlarda dahil – terkin kapsamına alındığı ilan edilmiş oldu. Fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olanlara ilişkin herhangi bir iade veya mahsup işleminin olmayacağını da hemen belirtelim . Ayrıca, “Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler” ile “Ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş ve ceza soruşturması veya kovuşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı kesinleşmemiş olan kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezaları” terkin kapsamında değerlendirilmeyecek olup bunlara ilişkin takip ve tahsil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST