Soy bağının (nesebin) reddi

KALEM Farkıyla...

Soy bağının (nesebin) reddi

Soy bağının (nesebin) reddi

SORU 1: Babalık Karinesi Nedir?
Medeni Kanun m.285’e göre “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üç yüz günlük süre ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden itibaren işlemeye başlar.” Bu hükme göre evlilik birliğinden olan çocukların hukuken babası karine olarak kocadır.
SORU 2: Soy Bağının Reddi Davası Nedir?
Soy bağının reddi davası, çocuk ile kimlikte baba olarak görünen kişi arasındaki soy bağı ilişkisini ortadan kaldırmak yani babalık karinesini çürütmek amacıyla açılan yenilik doğuran bir davadır.
SORU 3: Soy Bağının Reddi Halleri Nelerdir?
Bunu 2 ana başlık altında incelememiz mümkündür:
1- Çocuğun Ana Rahmine Evlilik İçinde Düşmüş Olması
Bu durumda davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Davacının babalık karinesini çürütebilmesi için kocanın baba olmadığını, çocuğun bu kocadan olması ihtimalinin bulunmadığını, yani fiili imkânsızlık durumunu ispat etmesi gerekir. Bu durum da iki şekilde ispatlanabilir.
a- Cinsel İlişkinin İmkansızlığının Kanıtlanması Hali:
Soy bağını reddetmek isteyen davacı koca doğumdan üç yüz gün öncesi ile yüz seksen gün öncesi arasında geçen 121 günlük süreçte karısıyla cinsel ilişkide bulunmuş olmasının fiilen imkânsız olduğunu ispatlamalıdır. Karı ve kocanın yalnızca kavgalı olduklarının ispatlanması, fiilen ayrı yaşamaları hatta boşanma davası açılmış olması ise tek başına cinsel ilişkinin imkânsızlığını ispatlayacak olgular olarak kabul edilmemektedir.

b- İlliyet Bağının Yokluğunun Kanıtlanması Hali:

Cinsel ilişki ile çocuğun doğumu arasında illiyet bağı olmadığı ispat edilerek de babalık karinesini çürütebilir ve soy bağının reddini sağlanabilir. Bu duruma örnekler verecek olursak; kocanın çocuk yapma kabiliyetinin bulunmadığını, karısının cinsel ilişkiden önce zaten gebe olduğunu, çocuğun ana babaya hiç benzemediğini, başka bir ırkın özelliklerini taşıdığını, tıbbi inceleme yöntemlerinin kullanılmasıyla bilimsel olarak ispatlanması mümkündür. Tıbbi inceleme yöntemleri olarak da kan muayenesi ve genetik incelemesi yöntemlerini gösterebiliriz. Bu konuda MK m.284/2’de tıbbi yöntemlere cevaz vermiş ve “Taraflar ve üçüncü kişiler, soy bağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir” denilmiştir.

Devamı yarın…

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST