Sporcuların sigortalılığında istisna var

KALEM Farkıyla...

Sporcuların sigortalılığında istisna var

Sporcuların sigortalılığında istisna var

Bir kimsenin 4/1(a) (SSK) kapsamında sigortalı sayılabilmesi için işverenle arasında hizmet akdi bağının bulunması, yani işçinin işveren tarafından işe alınarak onun emrinde çalıştırılması gerekmektedir. Buna göre hizmet akdi (iş sözleşmesi) iki taraflı akitlerden olup, tarafları birbirine taahhütlerle bağlamaktadır. Dolayısıyla hizmet akdinde hukuki bağımlılık şarttır. İşçinin, işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda, işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz bir sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmektedir.
Yargıtay, sosyal sigortalar kanunu anlamında sigortalı niteliği kazanmanın koşullarını:
1-Çalışma ya da iş ilişkisinin kural olarak hizmet akdine dayanması,
2-İşin işverene ait işyerinde yapılması,
3-Çalışanın 5510 Sayılı Kanunun 6. maddesinde bulunan istisnalardan olmaması. Şeklinde 3 ana başlık altında toplamıştır.
Sigortalı sayılabilmek için yukarıda belirtilen üç koşulun da aynı anda gerçekleşmesi zorunludur. Sigortalı sayılabilmek için belirtilen 3 koşuldan birinin eksik olması 5510 sayılı Kanun bakımından sigortalı sayılmaya engeldir.
Ücret Olmasa da Sigortalı Olunur
Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2010/6607 Esas 2010/10507 Karar sayılı kararında ücret unsurunun sigortalı niteliğini kazanabilmek için zorunlu olmadığı, baskın olan bilimsel ve yargısal görüşlere göre, iş sözleşmesinin ayırt edici ve belirleyici özelliğinin zaman ile bağımlılık unsurları olduğu, zaman unsurunun çalışanın iş gücünü belirli veya belirsiz bir süre içinde işveren veya vekilinin buyruğunda bulundurmasını kapsadığı ve anılan sürede buyruk ve denetim altında (bağımlılık) ediminin yerine getirildiği, bağımlılığın ise, her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan ve çalışanın edimi ile ilgili buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir bağımlılık olduğu, iş sözleşmesinde çalışanın emeğini iş sahibinin emrine hazır bulundurduğu ve ücretin yapılan faaliyetin karşılığı olarak ödendiğine işaret edilerek, 506 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmanın koşullarının, iş sözleşmesine göre çalışma, sözleşmede öngörülen edimin (hizmetin) işverene ait işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde görülmesi ve sigortalı sayılmayan kişilerden olmama hususları belirtmiştir. Bu koşulların bulunmadığı hallerde sigortalılıktan söz edilemeyecektir. Elbette kanunla düzenlenmiş ek hususlar ve istisnalar bu genellemenin dışında tutulmalıdır.
Asgari Ücretin Altında Ödeme Alan Sporcular Sigortalı Olur mu?
Gençleri spora teşvik etmek, gelecek vadeden sporculara sahip çıkmak, belli spor branşlarını güçlendirmek vb. gibi nedenlerden dolayı bazı sporculara, kulüpleri tarafından düzenli ödemeler yapılmaktadır. Sporcularla yapılan sözleşmelerde aylık ödenecek ücretin asgari ücretin altında belirlenmesi durumunda, bunlar sigortalı sayılmayacaktır.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST