Taekwondo ve Hopkido ilişkisi

KALEM Farkıyla...

Taekwondo ve Hopkido ilişkisi

Taekwondo ve Hopkido ilişkisi

TaeKwon Do ve Hopkidonun Farklılıkları:
Taekwondo ve hopkidonun köklerindeki farklılıklardefans uygulamalarındadır. Taekwondo özellikle WTF tarafından uygulanan bir stil olup aslında savunma dan ziyade bir saldırı öğretisi olarak tatbik edilmeye başlanmış ve artık bir zor çalışma isteyen bir sportif branş haline gelmiştir.
Tüm teknikleri artık sıradan bir insanın kendini savunması üzerine değil rakiple müsabaka yapmaya yönelik olarak şekillendirilmiştir. Savunma deyince bile rakibin tekniğinin içine girip ona saldırmak özelliği gelişmiştir. Yani savunması bile saldırıya ve rakibe vurmaya odaklanmıştır.
Hopkido tam bunun zıddıdır.Hopkidonun tüm yapısı açık defans üzerine kuruludur. En alt veya en üst seviye öğretilerinde bile hopkidonun amacı gelen yumruk veya tekmeden sıyrılmak ve rakibi eklem yerlerinden tutuşlarla yere indirmektir. Rakibe saldırı yoktur. Saldıran rakibi onun hareketlerinden faydalanarak yere düşürmektir.

Duruş Biçimi:
Duruş biçimleri Taekwondo ve Hopkido arasındaki en önemli farklılıklardan biridir.

Detaylı olarak incelersek, Hopkidonun kökü DaitoRyuAikijitsu’dur .DaitoRyu diğer Japon dövüş sanatlarından ve özellikle taekwondonun etkilendiği shotokan karateden çok farklı bir formdur. Shotokankaratede dövüş stillerinde çok sert ve sağlam duruşlar vardır. Butaekwondoya aynen geçmiştir. Set ve sağlam yere basılır , gard pozisyonu asla bozulmaz ,saldırıdan sonra bile çok hızlı olarak bu konum tekrar alınır.DaitoRyu da ise bu tam terstir. Gard pozisyonu yoktur .Onun yerine kendine çok güvenen sıradan bir insan duruşu vardır. Karşıdan bakan insan sizin normal bir insan gibi basit ve gösterişsiz durduğunuzu görür.

Bu iki sanat arasında (Hopkido ve taekwondo) durşpozisyonufarklılıklarını anlamak için,taekwondo formlarındaki hareketleri gözlemlemek gerekir. Taekwondoda her teknik -ister saldırı ister savunma olsun- net bir adımla başlar ya ileri yada geri adımlama yapılır. Adımlama çok sert ve nettir. Teknik bu adımlama üzerine kurulur.
Hopkido zıddına olarak akışkan ama özgür bir adımlamaya müsaade eder. Çok doğal bir duruş vardır. Hiçefor sarf etmeyi gerektirmez. Bu demek değildir kihopkidonun bir duruş stili yoktur. Böyle konuşursak hata etmiş sayılırız.Hopkidonun duruş biçimi kendine özeldir.Taekwondoya göre çok basittir. Teknikleri öncesi ve sonrası adımlama gerektirmez.

Düzgün ve dairevi dizilimler.
TaeKwon Do düzgün ve doğrusal hareketler üzerine kurulurken Hopkidodefansta dairevi hareket yapıları üzerine kuruludur.

tabi ki çoğu taekwondo çalıştırıcısı hemen eleştiri getirebilir. Biz dairevi teknikler kullanıyoruz. Dönerlitolyolarımız, dönerli paldinglerimiz vs. şeklinde ifadeler olacaktır. Bu hareketler doğal olarak vücudun dönmesi üzerine kurulu olsa da hareketin kat tetiği yol çok düzgün yani doğrusal bir hattır. Yani vücudunuz döner. Ancak hareket doğrusaldır. Hareketinizin başlangıç ve bitim noktalarını birleştirdiğinizde net bir doğru çıkar. Tekmelerin aldığı yok çok kısalmış ve tekmeler hızlandırılarak güçlendirilmiştir. Direk olarak hedefe vurmaya odaklanmıştır.
Bunun yanında hopkido dairevi hareket şablonlarına sahiptir. Yani teknik değil vücudunuzun dairevi dönüşleri söz konusudur. Rakiple direk karşılaşmaz. Rakibin saldırısından vücudun dairevi hareketi ile veya yana adımlarla uzaklaşır. Bu duruma rakip üzerinde kontrol kurulduğu müddetçe devam eder. Rakibin enerjisini harcaması sağlanır. Bu mü fiziksel mücadeleden kendi fiziğini kullanmaktan ziyade rakibin fiziği bitirilerek galip çıkılır.Hopkido ustasının dövüş teknikleri uçarcasına olur.

TaeKwon Do ve Hapkidonun birlikteliği:

Taekwondo ve hopkido arasındaki farklılıklar ortaya konulabilir ancak burada anlaşılabilir bir soru sorabiliriz. Bu iki sanat arasında bir farklılık varsa bunlar nasıl oluyor da çoğu salonlarda bir sanatmış gibi aynı anda icra edilebiliyor.
Han JaeliYung son choiile birlikte Hopkidoyu yıllarca çalıştıktan sonra 1957 de Koreyeseulşehrinedöndü. Bu sırada merkez şehirde taekwondo klişesi adı altında değişik okullar açılıyordu. Hanli de okulunda Hopkido ve vetaekwondo ile birlikte çalıştırmaya başladı.Taekwondonun avantajlı tekmelerini hopkidonun geleneksel yapısı içinde uygulamaya başladı. Okulundahopkido ve taekwondo arasında karşılıklı teknik alış verişleri ile uyumluluk sağlandı. Buradan hareketle değişik okullardaHopkido ve taekwondonun birlikte çalışılması adetiyerleşti. Bumerkezden yayılan Hopkido Dünya salonlarında taekwondo ile iç içe çalışılan bir branş olarak gelişti. Aslındadediğimiz gibi hopkido sadece saldıranı savuşturmaya dönük bir savunma tekniklerine kuruludur. Ancak unutmayın taekwondoda o zamanlar bu günkü formatında değildi. Taekwondo çok hızlı değişerek bir dövüş sporu haline gelmiştir.

Duruş biçimlerinin bütünleşmesi:
Bu iki sanat birbirini etkilemiş ve çoğu sporcular iki sanatı birlikte çalışmaya başlamışlardır. DünyadaHopkido öğretilen her salonda taekwondo öğretilen her salonda hopkidoeğitimcidevardır. Taekwondo çalışan çoğu salon sporcularının yeteneklerinin arttırmak açısından hopkidonun temel tekniklerini de öğretir olmuştur.
Bu etkileşimi öğrenmek açısından ilk önce taekwondo ve hopkidonun duruş pozisyonlarının nasıl etkileştiklerine bakabiliriz.
Taekwondonun özellikle bir ayağın önde olduğu açık ve, dengeli ve sert bir duruşa sahip olduğunu tarif etmiştik. Tüm tekniklerinin çıkışı bu duruşla başlar.

hopkido çalışanları bu bilgiden rakibi fırlatmak veya çarpmak için kesin eklem kilitlemesine girerlerken faydalanabilirler. Bu duruş hopkido için biçimlendirildiğinde kendileri için çok kolaylıklar getirir.
Geleneksel olarak hopkidocular eklem kilitleyerek (bloklar)yaptıkları fırlatmaları düşük seviyeden icra ederler.( yani yere çok yaklaşırlar).Genelde bir dizleri bu fırlatma esnasında yere değer. Bu duruş biçimi aslında rakibi kendi hızından faydalanılarak fırlatmaya en müsait duruş biçimidir. Bu nedenle hopkidocular bu pozisyona kısa südrede ulaşmak için kendilerini yere mümkün olduğunca yaklaştırırlar. Aşağıya iner ve kendilerini aniden kaldırırlar. Bu esnada kazandıkları sürat gelen rakibi fırlatmaya yeter. Taekwondoda ön duruş dediğimiz tek ayağın önde ve vücudun biraz aşağıda olduğu pozisyon hopkido tekniklerini verimli yapmaya yarayan mükemmel bir duruştur.
Hopkidonun geleneksel duruşu biraz dik bir duruştur.Taekwondonun gard pozisyonuna benzemez. Ancaktaekwondo da her teknikte muhakkak gard pozisyonunda ayaklar açık biri önde ve ağırlık merkezi yere yakın durulacak diye kesin bir tutum yoktur. Çoğu sporcular bu duruş pozisyonunda durmazlar. Gelenekselhopkido tarzı duruşu tercih eden çok taekwondocu vardır.

Formlar:
Geleneksel hopkidodataekwondopoomseleri gibi belli formlar yoktur.Moderhopkido eğitmenleri bu taekwondo müfredat programlarına taekwondopoomselerini alırlar ve öğretirler. Yanihopkidonun teknikleri ile taekwondonun şablon hareketlerini uyarlarlar. Gerçi formlar artık tarekwondodada önemini kaybetmektedir. Dövüş sanatlarında “form” denilen şablon çalışmalarının ne derece verimli olduğu tartışma konusudur. Acemi sporcular ve yeni başlayanlar dışında sportif amaçlı taekwondo yapan hiçbir taekwondocu formlara yönelmemektedir. Formlar (poomseler) bir antrenman ve taekwondo eğitiminin olma özelliğini kaybetmeye başlamışlardır. Artık basit eksersiz metotları olarak algılanmaktadır. Bu anlamda hopkidocuların da bu formları kullanmaları normaldir.

Self-Defens:
Son yıllarda özellikle WTF ile birlikte taekwondo tamamen vuruş tekniklerine odaklandı ve bu yolda hızla gelişiyor. Bloklar ve Çarpa şeklindeki vuruşlar artık terk edilmeye başlandı. Taekwondo artık bir savunma sporu özelliğini yitiriyor. Çünkü tüm odaklanması rakibe daha sert ve acımasız vurmak üzerinedir. Çünkü artık savunma yaparak müsabaka kazanılamıyor.Taekwondoda bir müsabaka sporu halini almıştır.

Hopkidoise bloklara ve al kol vuruşlarına ve rakibi fırlatmalara dayanan bir savunma olma özelliğine devam ediyor.
Bu haliyle de hopkido sadece salon gösterisinin ötesine geçmemektedir. İnsanın yıllarca çalışmalarını sadece salonda gösteri olarak sergilemesi ve kendini bir arenada sınayamaması kişilere ters geldiğinden çoğu hopkido öğrencisi müsabaka taekwondosuna yönelmektedir.

Dövüş sanatları yavaş yavaş ama sürekli gelişmektedir. Geleneksel kalıplar terk edilmektedir. Böyle olunca da dövüş sanatları arasındaki farklılıklar kalkmaya ve ortak özelliklere kavuşmaya başlamıştır. Her “do” sporunda olan benzer taraflar gittikçe artacak yakın bir gelecekte bir dövüş sporunu tarif eden kendiözellikleri hemen hemen kalmayacaktır. Bu konuma en yakın iki branş Hopkido ve taekwondodur.

Düşünceleriniz...

Hasan Altunışık

Hasan Altunışık

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST