Taekwondoda kemerin geleneksel anlamı

KALEM Farkıyla...

Taekwondoda kemerin geleneksel anlamı

Taekwondoda kemerin geleneksel anlamı

Taekwondo ve kemer( TTie)
Kukkiwonda tespit edilmiş ve düzene girmiş taekwondo üniforma yönetmeliğine göre tüm sporcular kemer takarlar.(Kukgi Taekwondo text book, 1995).Bu kemerler dan ve pum derecelerini ifade eder. İlk spora başlayan kimse beyaz kemer takar ve bu gelişerek devam eder. Her sporcunun amacı bir üst kemere çıkmaktır. Kemer takmak sporcular için kıyafetlik yönetmeliğinde sabittir. Müsabakaya bir etkisi olmamasına rağmen kemer takılmadan müsabakaya çıkılmaz. Mavi kemer takabilen sporcu müsabıklık seviyesine gelir. Uluslararası müsabakalarda siyah kemere ulaşmak ve bunun uluslararası tasdiki mecburidir.
1.Taekwondoda pum sistemi:
Kukgiwon tarafından yayınlanan Kukgi taekwondo text kitabında Gup dereceleri 9′ a(9, 8, 7,…1) ve dan dereceleri 10’a ayrılmıştır.(1,2,3…10).Dan dereceleri 10a kadar gider. Ancak 10 dana ulaşan bir kimsenin taekwondo seviyesinin ne olacağı konusunda bir bilgide söz konusu değildir. Uzun yılar taekwondoya hizmet edenlere için bir onur belgesi olabilir. Ancak dan dereceleri taekwondoda ne kadar seviye belirtir tartışma konusudur.
Aslında daha düşük olan Gup dereceleri taekwondodaki temel derecelerdir. Bu derecelerin poomselerinde taekwondonun tüm duruş biçimleri, vuruşları blokları vs hemen hepsi öğrenilmiş ve pratik olarak uygulanmış olur.
Takwondoya ilk başlayan 8.gup olarak başlar ve bu esnada beyaz kuşaktalar. Böylelikle 7,6,5,4 diye keme dereceleri artar.. gupa gelmiş bir sporcu temel tüm teknikleri öğrenir .Bundan sonra dan dereceleri başlar. Bunlar siyah kemer dereceleridir.1 dan Koyro, 2. dan taebaek,3. dan Sipjin ve Jitae, Chonguvon,Hansu ve İlyeo diye devam eder .Bu seviyeler değişik federasyonlarda değişik isimler alır. Ancak temel olarak aynıdır.
Sonuç olarak taekwondoda Pum dereceleri 8-9 ve dan dereceleri 9-10 derece içerir. Wtf ve Itf ye göre bu derceler farklıdır. Derecelere göre kemer renkleri de değişik değişiktir.
Aslında temek derceler 5 tane pum derecesidir. Beyaz, sarı, yeşil , mavi ve siyahtır. Daha sonra çalışma periyotlarını azaltmak ve öğrencileri kemer derecelerini kısa aralıklarla yükselterek devamlılıklarını sağlamak için ara derceler konmuştur. Sarı-yeşil, kırmızı- mavi gibi Bunlar turuncu kahverengi vs renklerle de ifade edilmişlerdir.
Bu tür derecelendirmeler sadece taekwondoya ait değildir. Diğer do sporlarında da kemer renkleri ve dereceleri vardır. Tüm do sporları felsefesinin ortak yönüdür.
Taekwondoya ilk başlayan beyaz kemer takar. Ve belirli bir çalışma periyodundan sonra sarı kemere geçer. Sarı kemerden sonra ise sıkı ve belli süre içeren çalışma süreleri vardır. Bu zamanlar aşılınca kemerde ona göre renklendirilir.
taekwondoda sıkı ve disiplinli hiyerarşik bir yapı vardır her şey bu yapı içinde yürür. Kemer derecesi de bu hiyerarşik yapının işaretidir. Misal siyah kemere ulaşmış bir sporcu 10 yılını disiplinli ve sert bir taekwondo çalışması ile geçirmiş demektir. Siyah kuşağa saygı duyulması bu uzun ve zorlu çalışmaya duyulan bir saygıdır. Bir kişine kadar mükemmel meziyetlere sahip olursa olsun bu sistemli devreleri geçirmediği sürece kemer derecelerine kavuşamaz.
2-Kemer dereceleri temel olarak Umyangohang üzerine kurulmuştur.
Taekwondoda Gup derecesi düştükçe , Dan dereceleri ise yükseldikçe ustalık ve bilgelik artar. Bu do sporlarında insanın doğuş felsefesini ifade eder. İnsanın cennetten gelip yine cennete döneceğini ifade eden bir felsefi kavram içerir.
Bu nedenle ilk başlayanlar beyaz üniforma ve beyaz kemer takarlar.
Beyaz kemer doğuşu ve hayata başlangıcı saflığı temizliği ve hiçliği temsil eder.
Sarı kuşak toprağı temsil eder. Özellikle bereketli ve verimli yamaçları simgeler. Bu nedenle de yaşamın kaynağı ve kökenini ifade eder. Çünkü sonuç olarak topraktan geldik ve toprağa gideceğiz. Ve tüm üretim aslında toprağa bağlıdır. Bunu taekwondoya uygularsak sarı kuşak bir taekwondocu yeni, ancak yetenekli işlenmeye hazır ve verim alınabilecek bir kişiliği ortaya kor.
Mavi renk kaynaktaki saf ve berrak suyu temsil eder. Ayrıca istikamet olarak doğuyu ve mevsimler için dede baharı betimler. Mavi ışık gece karanlığında parlayan ve süreklilik arz eden ışık gibi görünür ve atmosferde tüm canlılık içinde görünür. Bu nedenle mavi renk devamlılığı , sürekliliği temsil eder. Aynı anda
dürüstlük, umut, gençlik ,sükunet, derinlik ve sükut anlamları da taşır. Bu nedenle taekwondoda beceri ve teknikleri öğrenmiş süreklilik arz etmeye başlamış ve taekwondonun karakter yapısını kazanmaya başlamış bir seviyeyi ifade eder.
Kırmızı rengin duygusal izahı “uyarıcı” olmasıdır. Bu kuşak aktif ve enerjik insanı temsil eder. Her hareket olgunlaşmış ve verim alınmaya başlamıştır. Tıpkı dal budak salmış ve gelişimizi tamamlamış meyve vermeye başlamış ağaç gibidir.
Siyah kuşak ise varılacak son noktadır. Göz alıcı ve görkemli bir görünüşü temsil eder. Sadelik ve durgunluğun altında mükemmellik ve harikuladelik gizlidir. Otorite , itibar sahibi saygınlık duyulacak ve yaptığı işte zevk verecek bir kişiyi temsil eder. Yüksek seviye ustalık vardır. Tüm temel hareketler eksiksiz öğrenilmiş ve koordineli şekilde uygulanmaya başlanmıştır.
Bu saydığımız renkler Umyangohnag temel alınarak ortaya konmuş temel renklerdir. Kore’de kültüründe yeri olan astronomik felsefeden kaynağını alırlar. Bu temel renkler Kore felsefesinde kainatı oluşturan temel renklerdir. Kore felsefesi temel olarak Um(-) and Yang(+) gibi iki farklı kutup üzerine oturmuştur. Kore felsefesinde kainatı oluşturan bu temel renkler Ojungsak or Ochae diye adlandırılır.
Ojungsak,gın niteliğidir. ve her yang rengi bir Um(-) renginin zıddıdır. Um renkleri yeşil, kahverengi ,turuncu, pembe gibi temel renklerin karışımı ile oluşan ara renklerdir. Bu ara renkler doğu felsefesinde yönleri temsilinde kullanılırlar Kuzey, Güney, Doğu , batı gibi
3. Geleneksel kemer renkleri.
Taekwondo Kore’nin geleneksel bir dövüş sanatı (Mudo) olduğuna göre kemer renk sisteminizde geleneksel gelişimini araştırmak gerekir. Kore geleneksel giyim tarzında geçmiş çağlarda kemer sosyal sınıf belirtisi olarak elbiselerde bir aksesuar olarak takılıyordu. Chosun hanedanlığı döneminde bu çok bariz idi. Kral genelde dekoratif değerli taşlar ve değerli metallerle süslü kemer takarlardı. Prensler , yardımcıları ona göre daha değişik kemer kullanırlardı. Halk beyaz kemer takardı. Bölgelere göre üst seviye sınıflar kırmızı sarı mavi renk kuşaklar kullanırlardı. Kore’de dokumaları renklendirme sanatı pek olmadığından kumaşta renk çok önem taşır ve renkli giysiler zenginliği ifade ederlerdi. Her krallık döneminde belli hâkim renkler vardı
4-Taekwondoda kemer renkleri
Taekwondoda ana kemer renkler Beyaz ,sarı, mavi ve siyaktır. Diğer renkler ara renklerdir. Değişik renkler kullanılabilir.9 tene gup derecesi vardır. Her gup derecesinin kemer rengi farklıdır. Dan dereceleri 9 tane olup tün seviyelerde siyah kemer takılır.
Günümüz taekwondosunda kemerin rengi ve şekli değiş çok çalışmak ,alın teri akıtmak ve bu sporun hakkını yeterince vermek yatar. Farklı kültürdeki insanları Kore’nin felsefi düşünce ve geleneksel tavırları yönlendiremez. Günümüz taekwondosunda kemer renkleri sadece sporcuları salana bağlamak ve teşvik etmenin ötesinde ciddi bir anlam taşımaz.
Dereceler Kemer Renkleri
9,Gup Beyaz
8.Gup Sarı
7.Gup Sarı-yeşil
6.gup Yeşil
5.Gup Yeşil mavi
4.Gup Mavi
3.Gup Mavi Kırmızı
2.Gup Kırmızı
1Gup Kırmızı siyah
DAN Siyah

Düşünceleriniz...

Hasan Altunışık

Hasan Altunışık

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST