Tarım bağkurda ödeme kolaylığı

KALEM Farkıyla...

Tarım bağkurda ödeme kolaylığı

Tarım bağkurda ödeme kolaylığı

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik mevzuatının usul işlemleri olarak da adlandırılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldığına şahitlik ettik. Bunlardan biri de halk arasında çiftçi BAĞKUR’u diye adlandırılan tarım 4/B sigortalılarının prim ödeme günlerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeydi. Bu gün yazımızda kısaca tarım 4/B sigortalılığından bahsedecek ve yeni düzenlemeyi ele alacağız.

Tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4/B bendine göre sigortalı sayılırlar. 4/B tarım BAĞKUR’unun başlangıcında bildirim dönemi önem arz eder. Sözgelimi tarımsal faaliyetlerinden dolayı ziraat odalarına ya da tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılar eğer kayıt olduklarına dair belgeleri kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde SGK’ya bildirirlerse kayıt oldukları tarihten itibaren sigortalılıkları başlatılır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa 4/B tarım BAĞKUR’u Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılır. 5510 sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların ise 4/B tarım BAĞKUR’u 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları Sigortalılık Muafiyet Belgesi ile sigortalılıkları sona erenlerden, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu sigortalılık muafiyet belgesi ile belgeleyenlerin tarım Bağkuru tescili yapılmaz. Ziraat odalarına ya da il/ilçe tarım müdürlüklerine kaydolan kişilerden 65 yaşını doldurmuş olanların talepleri halinde 4/B tarım BAĞKUR’u tescili yapılmaz.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla, beyan ettikleri kazanç tutarı üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 GSS, yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 34.5 oranında prim öderler. En düşük prim tutarları ise 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL tutarından ödenmektedir. Daha önce 30 günlük olarak hesaplanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenen bu primlerin ödeme takviminde 4/B tarım BAĞKUR’lular için kolaylaştırıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre 510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilecekleridir. Yani daha önce aylık olan ödemeler yılda iki defada ve toplu olarak yapılabilecektir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST