Ücret kesme cezasında önemli ayrıntı

KALEM Farkıyla...

Ücret kesme cezasında önemli ayrıntı

Ücret kesme cezasında önemli ayrıntı

Kurallara dayalı her sözleşmede olduğu gibi iş sözleşmesinde de kurallara uyulmaması durumunda taraflar yaptırım haklarına müracaat edebilirler. Söz gelimi işçinin yerine getirmesi zorunlu bir yükümlülüğünü ifa etmemesi halinde, işveren yönetim hakkı kapsamında disiplin cezası verebilir yahut iş sözleşmesini sonlandırabilir.
Devamsızlık Haklı Fesih Nedenidir
4857 Sayılı İş Kanunu m.25/2-g bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır
Ücret Kesme Cezası Bir Disiplin Cezasıdır.
İşyerinde huzur ve düzenin korunması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla getirilen kurallara uyulmasını sağlamak için disiplin cezalarının uygulanması mümkündür. Bir işçinin yükümlülüğünü ihlal etmesi ya da önceden belirlenen kurallara uymaması halinde işveren; işçisine uyarı, kınama, geçici olarak işten uzaklaştırma ya da ücret kesme cezası gibi disiplin cezaları uygulayabilir.
NonBis İn İdem
Başlangıçta da belirtildiği gibi işçinin kusurlu davranışı karşısında, işveren -yönetim hakkına dayanarak- disiplin cezası verebilir yahut iş akdini sonlandırabilir. Fakat önemle belirtmek gerekir ki “nonbis in idem- aynı olay nedeniyle iki defa ceza verilemez” ilkesi uyarınca işçiye davranışı sebebiyle ücret kesme cezası verilmesi halinde aynı davranıştan dolayı işçinin iş akdi feshedilemez.
Yargıtay Görüşü de Bu yönde
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 05.02.2020 Tarih ve 2017/27112 E. – 2020/1614 K. Sayılı kararında devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesi işverence sonlandırılan çalışanın; aynı işe gelmeme eylemi karşılığında 4857 Sayılı İş Kanunu 38. Maddede disiplin cezası olarak düzenlenen ücret kesme cezasına çarptırıldığı belirtilerek, aynı olay nedeniyle iki defa ceza verilemez ilkesi uyarınca işverence feshin geçersizliği ile işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne hükmetmiştir.
Yargı kararından da anlaşılacağı üzere işçiye devamsızlık sebebiyle gelmediği güne ait disiplin cezası olarak ücret kesme cezası verilirse bu eylemden dolayı iş akdinin işverence haklı olarak sonlandırılması mümkün olamayacaktır. Ancak; devamsız işçinin yalnızca devamsızlık yapılan güne ilişkin yevmiye ücretinin kesilmiş olması durumunda iş akdinin işverence haklı nedenle feshi mümkün olacaktır.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST