Vafize malulü ve muharip gazilerin hakları

KALEM Farkıyla...

Vafize malulü ve muharip gazilerin  hakları

Vafize malulü ve muharip gazilerin hakları

Anayasa’nın 61. Maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” Demek suretiyle şehit ve gazilerimizi, onların yakınlarını koruma altına almıştır.
SORU 1: MUHARİP GAZİ KİME DENİR?
Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Harbe Fiilen Katılanları ifade eder.
SORU 2: MUHARİP GAZİLERE TANINAN HAKLAR NELERDİR?
1..Şeref Aylığı: 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece aşağıdaki şekilde aylık bağlanır. 1005 sayılı Kanun kapsamında Şeref Aylığı alanlarla eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca Şeref Aylığı alan kişilerden ilave ücret alınmamaktadır. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.
Sosyal Güvencesi Olanlara: 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.
Sosyal Güvencesi Olmayanlara: 30 günlük net asgari ücret tutarı ödenir.
Dul Eşe: Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır.

2.. Sağlık Hizmetlerin Ücretsiz İstifade
Şeref Aylığı alanlarla bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile 18 yaşına kadar olan çocukları ve yüksek öğrenim gören 25 yaşına kadar çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz istifade ederler. (Gazi ve eşinden; katılım payı alınmaz, özel hastanelere sevk şartı aranmaz ve ilave ücret alınmaz.

3.. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma
Şeref aylığı alanlarla bunların eşleri, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

4.. Elektrik Tüketiminde Ücret İndirimi
Muharip Gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır. Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler Gazi Tanıtım Kartı ve ikametgah belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur. (Her yılın Ocak ayında ilgili kurum ile kayıt güncellemesi yapılması gerekmektedir.)
5.. Su Tüketiminde Ücret İndirimi
Belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti, % 50′den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler Gazi tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunur.
SORU 3: Malul Gazi kime denir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpta veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.
SORU 4: VAZİFE MALULÜ AYLIĞI KİMLERE BAĞLANMAKTADIR?
Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.
SORU 5: VAZİFE MALULÜ HAKLARI NELERDİR?
İstihdam Hakkı
Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 kişi,
Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara 1,
Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere 1 istihdam hakkı verilmiştir.

Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 nci Madde (b) fıkrası gereği; “yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malül olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli “ON YIL” süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.

Hastanelerden Yararlanma, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Ücretsiz Faydalanma, Elektrik İndirimi ve Su İndirimi gibi birtakım hakları bulunmaktadır.

AVUKAT EZGİ ENGİN

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST