Yemek tutarı istisnasında yeni dönem

KALEM Farkıyla...

Yemek tutarı istisnasında yeni dönem

Yemek tutarı istisnasında yeni dönem

Kıymetli okurlarım bu gün yazımızda 7420 Sayılı Kanun ile çalışanlara, çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemelerin gelir vergisinden istisna tutulması sonrasında SGK tarafında aynı konuya ilişkin düzenlemenin nasıl gerçekleşeceği hususunu ele alacağız. Bilindiği üzere vergiye ilişkin düzenlemeyi takiben, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı (Günlük asgari ücret tutarı 215,70 TL’dir, %6’sı 12,94 TL olmaktadır.) prime esas kazanç matrahından istisna edilebileceğine hüküm, İşverenlerce; İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara ve sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, şeklinde değiştirilmiş ve Kurum Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Kararla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin % 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Basit bir matematik hesabı ile 215,70 TL (günlük asgari ücret) x % 23,65 (Kurum tarafından belirlenen oran) = 51,01 TL’lik yemek yardımının günlük olarak sigorta matrahından istisna edileceği yukarıda bahsettiğimiz süreçle ortaya çıkmış oldu. Hesaplama basit olmakla birlikte daha önce çalışanlarına yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla yemek bedeli ödeyen firmaların yeni dönemde bu üst limiti sigorta matrahlarında esas alıp almayacakları konusunda da kafa karışıklığı meydana geldi.
Yemek yardımının yemek kuponları şeklinde verilmesi en başından beri tartışma konusuydu. Kimi mevzuat uzmanları yemek çeklerinin üye işletmelerde paranın sağladığı pek çok fonksiyonu yerine getirmekte olması nedeniyle ayni yardım olmadığını savunmaktaydı. SGK ise; Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart gibi yemek kartlarına işverenlerce yüklenen tutar kadar, yemek yeme imkanı sağladığı, dolayısıyla ücret ya oda ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almadığından, bahse konu yemek kartları/çeklerinin prime esas kazanca dahil edilmemesi gerektiği görüşündeydi. Ancak tıpkı 2016-12 sayılı Genelgesi ile altın yardımlarının ayni olmaktan çıkartılıp nakdi olarak değerlendirilmesi gibi yemek çeki yardımları da 2022-22 sayılı Genelge ile nakdi olarak değerlendirilmeye başlanıldı. Yani 2022-22 Sayılı Genelge ile yemek kartlarında da istisna rakamını aşan tutarın prime tabi tutulacağı netlik kazanmış oldu. SGK’nın yeni uygulamasıyla sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek, üstü için ise SGK primi hesaplanması gerekecektir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST