Yeni hayvan hakları kanunu

KALEM Farkıyla...

Yeni hayvan hakları kanunu

Yeni hayvan hakları kanunu

9 Temmuz 2021 tarihine kadar hayvanlara karşı işlenen suçlarda 2004 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçerliydi ve hayvanlar “mal” olarak kabul edildiği için hayvanlara karşı işlenen suçlarda Kabahatler Kanunu kapsamında düşük idari para cezaları uygulanmaktaydı. Örneğin;bir hayvana tecavüz eden, ona işkence eden, onu yaralayan, öldüren kişi kaymakamlığın kestiği idari para cezasını 18 eşit taksitte ya ödüyordu ya da ödemiyordu, ödemezse hiçbir yaptırımı da bulunmamaktaydı. Ancak yasada yapılan değişiklikler ile 9 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alındı.
SORU: Peki Bu Yeni Hayvan Hakları Kanununda Ne Tür Değişiklikler Yapılmıştır?
İlk ve en önemlisi;hayvanların artık ‘mal’ ya da ‘eşya’ olarak değil, ‘can’ statüsünde değerlendirilecek olması ve hayvanlara karşı işlenen suçların TCK kapsamına alınmasıdır. Buna göre artık bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye 6 aydan 4 yıla kadar, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanı öldürene 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar, hayvan dövüştürene 3 aydan 2 yıla kadar, hayvana cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz edene 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.
SORU: Hayvana Karşı Şiddet Uygulayan Kişinin Suç Eylemini Şikâyet Etme Usulü Nasıl Olacaktır?
Herhangi bir hayvana işkence yapıldığını ya da şiddet uygulandığını gören vatandaş ne yazık ki doğrudan kolluğa ya da savcılığa şikâyette bulunamamaktadır.İlk önce tarım il/ilçe müdürlüğüne şikâyet etmesi gerekmekte ve Tarım İl Müdürlüğü gerek görmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Yani yargı makamına şikâyet etme yetkisi sadece tarım il/ilçe müdürlüklerine verilmiştir. Bununla birlikte belediyelerin görevini yapmadığı takdirde görevini ihmal etmek ya da görevi kötüye kullanmaktan dolayı cezalandırılmasının önü de açılmıştır.
SORU: Hayvanlara Karşı Suç İşleyen Kişinin Yargılanma Usulü Nasıl Olacaktır?
Suç işleyen kişi artık savcı ve hâkim karşısına çıkmaktadır. Ceza Muhakemeleri Kanuna göre bu kişi Basit yargılama usulü usulüyle yargılanacaktır. Eğer kişinin işlediği bu suç, ilk suçuysa ve daha önceden sabıkası yoksa hâkim karşısına çıkmadan cezası verilmekte veya dava açılmasının ertelemesi kararı verilebilmektedir.Eğer ki hakim basit yargılama usulünü kabul etmez ve normal yargılama yapacak olursa bu halde kişi hakim karşısına çıktığındave yine kişinin bu ilk cezasıysa, pişmanlığını dile getirdiği vakit hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verilebilmektedir.
SORU: Yeni Hayvan Hakları Kanunu Başka Hangi Yenilikleri Getirmiştir?
1- Yeni getirilen düzenlemeyle artık kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarınıdijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olmuşlardır.Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadırlar.
2- Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmaları gerekmektedir.Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmektedir.
3- Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğekonuluncayakadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilmekte ve Bu hayvanlara el konularak belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülmektedir.

Düşünceleriniz...

Ezgi Engin

Ezgi Engin

Avukat Ezgi Engin

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Köşe Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST