Yetim aylığında yaş şartı var mı?

KALEM Farkıyla...

Yetim aylığında yaş şartı var mı?

Yetim aylığında yaş şartı var mı?

Müteveffa sigortalıların hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanmaları için; vefat eden sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya, 4/1-(a) (SSK) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlara haiz durumdayken ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesini etkileyen diğer faktörleri ise çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali şeklinde sıralayabiliriz.
Önceleri çalışmaya başlayan çocukların aylıkları kesilmekteydi. Günümüzde ise ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları ödenmeye devam edilmektedir. 2018 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, 18 yaşını bitirene kadar, lise ve dengi öğreniminde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan çocuklara çalıştıkları dönemde aylığı ödenmektedir.
Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları şarttır. Yani ölen sigortalının erkek çocuklarının yetim aylığına hak kazanmalarında YAŞ şartı söz konusudur.
Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için ise; yukarıda belirtilen yaş hadleri dışında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır. Buna benzer şekilde Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Özetlemek gerekirse ölen sigortalının kız çocuklarının veya malul çocuklarının yetim aylığına hak kazanmalarında YAŞ şartı söz konusu olmamaktadır.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST