Çalışma Hayatında Doğum Yapan Kadınlara Tanınan Haklar

KALEM Farkıyla...

Çalışma Hayatında Doğum Yapan Kadınlara Tanınan Haklar

Değerli okurlarım bu gün yazımda kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmesi gayesiyle çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta kadınlara yönelik düzenlenmiş olan kimi hakları hatırlatmak istiyorum.

– Ücretsiz İzin
Kadın işçilere doğum sonrasında istekte bulunmaları halinde, çalıştırılamayacakları 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Ancak söz konusu ücretsiz izin süreleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

– Süt İzni – Doğum Borçlanması
Doğum yapan kadın işçiler bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde bir buçuk saat izinli sayılırlar. Emzirme için izni hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağına işçinin kendisi karar verir.

– Doğum Borçlanması
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kadın işçilere üç defaya kadar ve doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek şartıyla (toplam 2160 güne kadar) doğum borçlanması yapabilme hakkı tanınmıştır.

– Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)
Sigortalı kadına analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

– Emzirme Ödeneği (Süt Parası)
Sigortalı – emekli kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı – emekli erkeğe, doğum tarihinde geçerli olan tarife üzerinden emzirme ödeneği ödenir. Emzirme ödeneğinden, her çocuk için yaşaması şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yararlanılır. 2018 yılı için ödeneğin miktarı 149,00 TL’dir.

Düşünceleriniz...

Bahtiyar Yavuz

Bahtiyar Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST