Malûliyet aylığı alanlar çalışabilir mi?

KALEM Farkıyla...

Malûliyet aylığı alanlar çalışabilir mi?

Malûliyet aylığı alanlar çalışabilir mi?

Sigorta yönünden maluliyet ifadesi sigortalının, sigorta süresi devam ederken bedensel zarara uğraması sonucu beden bütünlüğünün geçici ya da kalıcı olarak büyük oranda hasara uğramasıdır. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde ise çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma /meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında kaybeden kişiler malul sayılır. Sigortalının çalışma gücünün %60’ını ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce kaybettiği tespit edilirse, sigortalı malullük aylığından yararlanamaz.
Malûllük aylığı talep eden sigortalının en az on yıldan beri sigortalı bulunması ve adlarına 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaz. Kişiye malullük aylığı bağlanabilmesi için maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması gerekir.
Malûllük aylığı sigortalının malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihinden itibaren başlatılır.Rapor tarihinin yazılı talepten sonra olması halinde malûllük aylığı rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılır. Öte yandan 4/b yani Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların prime ilişkin borçlarının bulunması halinde bunlara malûllük aylığı bağlanmaz. Borcu varken müracaat eden Bağ-Kur sigortalılarının malûllük aylığı bağlatmak için önce, borçlarını ödeyipdaha sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Malûllük aylığı 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra sigortalılığı başlamış olanlar için hangi statüde çalıştıklarına bakılmaksızın çalışmaya başladıklarında kesilir. Yine kontrol muayenesi sonucu malûllük durumunun ortadan kalkması durumunda da aylık kesilmektedir. Ancak malûlen emeklilerin ilk defa sigortalı oldukları tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi öncesindeyse belirli durumlarda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilirler. Kanun’un yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre sigortalılığı başlamış olanlardan 4/b yani Bağ-Kur kapsamında malûlen emekli olanlar; 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlarlarsa kazançlarından sosyal güvenlik destek primi kesilerek aylıkları ödenmeye devam edilecek, bağ-kur ve emekli sandığı kapsamında sigortalı olurlarsa aylıkları kesilecektir. Yine 4/a (SSK) kapsamında malûlen emekli olanlar; 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olurlarsa aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilerek aylıkları ödenmeye devam edilecek, SSK veya emekli sandığı kapsamında sigortalı olurlarsa aylıkları kesilecektir.

Düşünceleriniz...

Mehmet Uğur Yavuz

Mehmet Uğur Yavuz

Tüm Yazıları

Son Yazıları

Arşiv

Takipte Kalın

Çanakkale'nin En Popüler Yerel Gazetesi Kalem, IOS & Android'de...

Kalem gazetesi artık IOS & Android cihazlarınızda. İndirin, seçkin yazarlardan etkin yorumlar, gündem yaratan haberler artık parmaklarınızın ucuna gelsin.

Uygulamayı ücretsiz indirebilir, bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Deneme süresinin sonunda satın alma seçeneklerimizi kullanarak gazeteye sahip olmaya devam edebilirsiniz.

ÜST